Φωτογραφίες
Area Blue Beach Apartments
Area Blue Beach Apartments
Area Blue Beach Apartments restaurant
Area Blue Beach Apartments pool
Accommodation

Τύποι Δωματίων

Area Blue Beach Apartments
Studio for 2 people - Ground floor / Pool view 2  Άτομα   (Ενήλικες : 2)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Sea View Studio for 2 people 2  Άτομα   (Ενήλικες : 2)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Sea View 2 Bedroom Apartment for 6 people 6  Άτομα   (Ενήλικες : 4)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
2 Bedroom Apartment for 6 people- Ground floor 20 meters from the Sea 6  Άτομα   (Ενήλικες : 4)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Sea View Studio for 3 people at Area Blue Beach apartments 3  Άτομα   (Ενήλικες : 2)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Sea View 2 Bedroom apartment for 4 people at Area Blue beach apartments 4  Άτομα   (Ενήλικες : 3)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Sea View Studio for 4 people 4  Άτομα   (Ενήλικες : 2)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Studio for 4 people ground floor pool view 4  Άτομα   (Ενήλικες : 2)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Studio for 3 people ground floor pool view 3  Άτομα   (Ενήλικες : 2)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
2 Bedroom Apartment for 4 people ground floor 4  Άτομα   (Ενήλικες : 3)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Sea View 2 Bedroom Apartment for 5 people 5  Άτομα   (Ενήλικες : 3)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
2 Bedroom Apartment for 5 peolple ground floor 20 meters from the Sea 5  Άτομα   (Ενήλικες : 3)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Sea View 2Bedroom Apartment for 7 people 7  Άτομα   (Ενήλικες : 5)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
2 Bedroom Apartment for 7 people ground floor 20 meters from the Sea 7  Άτομα   (Ενήλικες : 5)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
Sea View 2Bedroom Apartment for 8 people 8  Άτομα   (Ενήλικες : 6)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...


Area Blue Beach Apartments
2Bedroom Apartment for 8 people ground floor 20 meters from the Sea 8  Άτομα   (Ενήλικες : 6)

Area blue Beach apartments is located in a beautiful and quiet location, right next to Ialyssos-Ixia beach. It is the ideal place for quiet and safe holidays, for you and your family.
     περισσότερες πληροφορίες...